Nabídky zboží

Bartek svíčky od 158,-

 6970

k

 

images

Akční zboží

Glade Automatic Spray Warm Winter Hug 269ml

Glade Automatic Spray Warm Winter Hug 269ml

95 Kč

Výrobce: Glade
Katalogové číslo: 10276
Označení:
Dostupnost: skladem
Počet skladem: 11


Automatický osvěžovač vzduchu eliminuje nepříjemný zápach a dodává svěží vůni až 60 dnů. Navíc můžete vzduch provonět tlačítkem pro extra osvěžení.​


2 ZPŮSOBY POUŽÍVÁNÍ

TLAČÍTKO PRO EXTRA OSVĚŽENÍ:

Stiskněte na zadní straně tlačítko pro extra osvěžení, kdykoliv potřebujete.

NASTAVENÍ ČASOVAČE:

Vyberte si ze 3 možných nastavení dle vaší preference uvolňování vůně.

pro okamžité osvěžení

ZPŮSOB ZAVĚŠENÍ:

1. Připevněte vhodný vrut do zdi* 2. Zavěste Automatic Spray na vrut**

*vrut není součástí balení. **délku vrutu přizpůsobte tak, abyste Automatic Spray snadno zavěsili.

Glade Automatic Spray přináší nádherné vůně do vašeho domova po celé týdny.

Ideální pro větší místnosti.

1. Zmáčkněte a otevřete. Přepněte časovač do pozice OFF.

2. Vytáhněte červený pásek, tím aktivujete osvěžovač.

3. Nastavte časovač na požadovaný interval a zavřete kryt. První osvěžení přijde za několik sekund.

Výměna baterií: Otevřete, přepněte do pozice OFF, vyjměte náplň.

Nahraďte 2 novými alkalickými AA bateriemi. Vložte náplň, nastavte časovač, zavřete kryt.

Glade® Automatic Spray Warm Winter Hug-automatický osvěžovač vzduchu.

Nebezpečí

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 oC. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly.

Podobné zboží
© 2019 - Felidas.cz / Vytvořeno a hostováno u Abtera, s.r.o.